Index ¦ Archives ¦ Atom

Tutaj nie afryka...

2013-05-13 17.46.28czyli kolejna mądrość z natury!

© Piotr Lemiesz.