Index ¦ Archives ¦ Atom

Reduced awarness....

2013-05-18 11.15.44

kolejna myśl z wrocławskich murów...

© Piotr Lemiesz.