Index ¦ Archives ¦ Atom

Partia Open Source

Czyli moja skromna wizja na życie polityczne.

W dzisiejszych czasach, partie polityczne, firmy, organizacje operują na naszych uczuciach, a nie na prawdziwych poglądach i wartościach.

Gdyby jednak istniała możliwość wyeliminowania tego emocjonalnego podejścia?

Jasny program do szpiku kości

Gdyby partie musiały określić bardzo, ale to bardzo dokładnie swoje programy polityczne, z dokładnością do "algorytmów" swojego działania. Klarownych przesłanek, prostych zasad.
Dzięki temu, można było by przyporządkować swoje poglądy do określonych frakcji, udzielać im pełniejszego poparcia. Co też ważne, można było by bardzo dokładnie rozliczać względem prezentowanych poglądów i niezgodności z prezentowanymi zasadami z bardzo dużą dokłądnością. O wiele prostsze było by też określanie drogi kariery, stanowisk - która w dzisiejszych czasach ociera czasem się o patologie.

Partia Opensource

Takie partie, z takim podejściem miały by wszystkie zalety świata open source. To jasność, jawność różnych procesów zachodzących w takich partiach, pozwalała by na pełne zaangażowanie każdego członka w życie tworu politycznego. Nikomu nie ograniczało by to drogi kariery, a "góra partii" miała by zawsze podparcie w pełni "kodu źródłowego".

Nikt nie mówi że od razu mają być to idealne partie polityczne, o "uniwersalnych" poglądach. Bo podkreślam, że otwartoźródłowość, nie ma nic związanego z prezentowanymi treściami. Tu chodzi jedynie o otwartość i jawność życia politycznego, aby nic nie działo się za zamkniętymi drzwiami, a każdy proces, byłby jawny.

Ciekawe czy takie coś jest możliwe?

© Piotr Lemiesz.