Index ¦ Archives ¦ Atom

Lao-Tse o intuicji.

Cytat z Lao-Tse, w klasycznym tekście \"Tao Te King\"

\"Osoby rozwinięte (duchowo) wiedzą, że ludzie pozbawieni intuicji mogą być niebezpieczni we współpracy, ponieważ drogę wskazuje im wyłącznie obecna postać rzeczy, które tak naprawdę ulegają zmianom.

Osoby rozwinięte poszukują innych ludzi, obdarzonych intuicją i wizją -czyli tymi formami inteligencji, które wywodzą się z kultywowania instynktów, obserwacji kierunku zmian i przyswajania zmieniających się idei\".

© Piotr Lemiesz. Built using Pelican. Theme by Giulio Fidente on github.