Index ¦ Archives ¦ Atom

Dwoistość świata


Fragment Daodejing, - autorstwa mędrca Laozi.

Droga, którą można opisać, nie jest wieczną Drogą.
Imię, które można nazwać, nie jest wiecznym Imieniem.
Bezimienne jest źródłem Nieba i Ziemi.
To, co ma Imię, jest tylko matką dziesięciu tysięcy rzeczy.
Doprawdy, tylko ten, kto na zawsze uwolnił się od pragnienia,
Może ujrzeć Tajemne Esencje;
Kto nie uwolnił się od pragnienia,
Widzi tylko Zewnętrzne Przejawy.
Te dwie rzeczy wypływają z tego samego Źródła,
Ale mimo to mają różną formę.
To Źródło możemy nazwać Tajemnicą,
Bramą, z której wypływają wszystkie Tajemne Esencje.

© Piotr Lemiesz.