Index ¦ Archives ¦ Atom

B16 o obojętności.

== Kto i kiedy ==

Benedykt XVI w wielki piątek roku 2007. O obojętności, ogólnie. Wzięte z Gazety Wyborczej.

== Cytat ==

"Przed wiszącym na krzyżu umierającym Człowiekiem przewala się tłum chcących widzieć, napawać się tym makabrycznym przedstawieniem. Zatrzymują wzrok na powierzchni zjawisk i z tym większą zawziętością poszukują mocnych wrażeń. Jakże bliski jest nam ten okrutny obraz. Przecież my sami, chcąc ożywić nasze zdrętwiałe dusze, nieczułe serce i przyćmiony umysł, uciekamy się do prowokacji i przesady, choć one działają jak narkotyk".

"Pod presją opinii publicznej Piłat przyjmuje postawę, która wydaje się dominować w naszych czasach - to znaczy postawę obojętności, nieangażowanie się, dbania o zachowanie politycznej poprawności.  Dla świętego spokoju i własnej korzyści nie cofa się przed podeptaniem prawdy i sprawiedliwości. Jawna niemoralność wywołuje przynajmniej jakiś, choćby nikły, przejaw protestu. TU natomiast mamy do czynienia z amoralnością, która paraliżuje sumienie, gasi jego wyrzuty,i przyetępia umysł. I tak obojętność staje się powolną śmiercią prawdziwego człowieczeństwa."

Mocne i prawdziwe.

© Piotr Lemiesz.